تجدید میثاق اعضای ستاد مرکزی شهید مزاری با آرمان های امام راحل