تجدید میثاق کارکنان کمیته امداد با آرمان های امام خمینی(س)