تجدید میثاق کارکنان صندوق ذخیره بسیجیان با آرمان های امام راحل