تجدید میثاق پرسنل مجمع جهانی اهل بیت با آرمان های امام راحل