استاندار تهران: همدلی مردم از تاکیدات امام راحل بود