تجدید میثاق دادگستری شهر آفتاب با آرمان های امام خمینی(س)