وصیه امام‌ راحل به مسئولان: شیطنت هایی که باعث یاس جوانان می شود را خنثی کنید