قرائت قرآن روز بیستم و پنجم ماه رمضان در حرم مطهر امام خمینی(س)