قرائت قرآن روز بیستم و هفتم ماه رمضان در حرم مطهر امام خمینی(س)