حضور و تجدید میثاق اعضای ائتلاف مجلس و شورای شهر تهران