تجدید میثاق رئیس قوه قضاییه و کارکنان باحضور یادگار امام آیت الله سید حسن خمینی