تجدید میثاق اعضای پویش ویژه مرد میدان با آرمان های امام خمینی (س)