جانباز مشهدی از حرم امام رضا(ع) تا حرم مطهر امام راحل را با دوچرخه رکاب زد