ادای احترام مدیر سازمان cica ازبکستان و هیئت همراه به مقام شامخ امام راحل