تجدید میثاق رئیس و اعضای دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران