عزاداری محرم به صورت مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)
عکاس : امراله عزیزنیا