مراسم تشییع حاج اسماعیل بابایی از مسئولین حفاظت امام خمینی (س)
عکاس : امراله عزیزنیا