مراسم سی و سومین سالروز تاسیس موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)
عکاس امراله عزیزنیا