هشتمین مرحله رزمایش کمک مومنانه سپاه سید الشهدا تهران