تجدید میثاق اعضای فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با آرمان های امام راحل
تجدید میثاق اعضای فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با آرمان های امام راحل

اعضای فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با حضور در حرم مطهر با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند.

مهندس یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی در این مراسم به خبرنگار آستان گفت: امید است بتوانیم با تاسی از امام خمینی(س) در جامعه گام های موفق و استواری برداریم.

وی افزود: در بازدید از امکانات مجموعه به این نتیجه  رسیدیم که دوره های ورزش رزمی و برنامه های فرهنگی را در این محل مناسب برگزار و اجرا کنیم.