تجدید میثاق مدیران شهرداری منطقه ۱۹ با آرمان های امام راحل