تجدید میثاق خادمین شهدای سپاه محمد رسول الله(ص) با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق خادمین شهدای سپاه محمد رسول الله(ص) با آرمان های حضرت امام خمینی(س)

به گزارش آستان، خادمین شهدای سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های حضرت امام خمینی(س) تجدید میثاق کردند.