مراسم تشییع مرحوم حاج عیسی جعفری خادم امام خمینی (ره)
عکاس : عزیزنیا