کمساری: یکی از طلایی‌ترین نقاط اندیشه امام، نگاه به بحث زن است
کمساری: یکی از طلایی‌ترین نقاط اندیشه امام، نگاه به بحث زن است


 حجت الاسلام و المسلمین علی کمساری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) با اشاره به اینکه نگاه جوامع غربی و توسعه یافته به زن یک برده داری مدرن است، گفت: شاید یکی از طلایی ترین نقاط اندیشه امام، نگاه امام به بحث زن باشد. این بحث یکی از بحث های خیلی مهمی است که تأثیراتش را هم امروز در جامعه شاهد هستیم. یعنی اگر امروز ما می بینیم که در نگرش جامعه ما هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، یک روزه به وجود نیامده و محصول یک تفکر است؛ یک انقلابی است که توسط امام در نگاه ها و دیدگاه ها ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار آستان،  حجت الاسلام و المسلمین علی کمساری در مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه(س) حسینیه جماران، گفت: امروز بعد از پیروزی انقلاب به عنوان روز زن و روز مادر نامگذاری شده است. موضوع زن یکی از پر بسامدترین و بعضا پر چالش ترین مباحثی است که همیشه در گفتمان جامعه وجود داشته و حتی امروز هم به آن پرداخته می شود. از زوایای مختلف فردی و اجتماعی بحث زن و زنان همیشه یکی از مباحث پر بسامد و پر چالش و محل تضارب آراء و اندیشه ها بوده و به هر حال در گفتمان جامعه ما یک بحث جدی است.

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) افزود: شاید به درازای جوامع بشری بحث زنان سابقه دارد و بعضا در دو نقطه کاملا متعارض بحث زنان دیده می شود. بعضا بحث جایگاه و حقوق فردی و اجتماعی زن را کوچک و تحقیر کرده اند تا جایی که نگاهشان به زن به عنوان یک نگاه ابزاری بوده است؛ نگاهی که در طول تاریخ بوده و البته هنوز هم وجود دارد. یعنی در یونان باستان زن قابل خرید و فروش بوده و یا در هند باستان وقتی مرد از دنیا می رفته همسرش را هم با او دفن می کردند. در ایران باستان هم نگاه ابزاری به زن وجود داشته و زن ها از حقوق اولیه خودشان محروم بوده اند.

 
    امام می فرماید جایگاهی که اسلام به زن می دهد به مراتب بالاتر از نگاهی است که به مرد دارد

 

وی تأکید کرد: این یک نگاه نادرست و غیر الهی به زن در یک برهه تاریخی بوده و البته به این معنا نبوده که تا آن وقت همه زنان این جوری بوده اند. در همان اقوام هم نگاه های مناسب وجود داشته است. در دوره اسلام این نگاه اساسا عوض می شود و نگاه پیامبر(ص) با تکیه بر منطق قرآن یک نگاه متعالی است که منشأ خلقت زن و مرد است و هیچ نگاهی نیست که کدام یک اصل است. حتی امام می فرماید جایگاهی که اسلام به زن می دهد به مراتب بالاتر از نگاهی است که به مرد دارد.

کمساری ادامه داد: شاید بخشی به خاطر جبران مافات و رساندن به یک نقطه اعتدال بوده است. یعنی وقتی یک آسیبی در نگرش اجتماعی به زن وجود داشته، در منطق اسلام و قرآن توجه زیاد می شود که آن آسیب را جبران کند. بخشی هم این است که اساسا زن از منظر اسلام و قرآن شایسته توجه است.

 

    هنری که حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب در مواجهه با موضوع زنان کردند، بسیار قابل توجه است


 

وی با اشاره به نگاه جوامع غربی و توسعه یافته به جایگاه زن، اظهار داشت: نگاه آنها به زن یک برده داری مدرن است. یعنی آزادی های حقیقی شایسته مقام انسان در این نگاه وجود ندارد و یا مورد نقد است. به اعتقاد من یک نقطه اعتدال در دنیای معاصر به وجود آمد و آن هم از ناحیه حضرت امام بود. هنری که حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب در مواجهه با موضوع زنان کردند، بسیار قابل توجه است. شاید برای بانوانی که آن دوره را درک نکرده اند و در فضای سیاسی و اجتماعی قبل از انقلاب تجربه آموزی نکرده اند درکش یک مقدار سخت باشد.

 
خیلی ها برای استفاده های سیاسی حرف هایی می زنند


 

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) افزود: نوع نگاه حضرت امام در خصوص زنان یکی از بزنگاه های تاریخی و نقاط عطفی است که ما در کشورمان، آن هم از منظر دین و نظرگاه یک مرجع تقلید، با آن مواجه هستیم. شاید خیلی ها برای استفاده های سیاسی حرف هایی می زنند اما یک مرجع تقلید دینی و عالم تراز اول وقتی دیدگاهی را مطرح می کند، قاعدتا مبانی فقهی، فکری و دینی دارد و با اظهارنظرهای سیاسی احزاب و گروه ها خیلی متفاوت می شود.

وی تأکید کرد: شاید یکی از طلایی ترین نقاط اندیشه امام، نگاه امام به بحث زن باشد. این بحث یکی از بحث های خیلی مهمی است  که تأثیراتش را هم امروز در جامعه شاهد هستیم. یعنی اگر امروز ما می بینیم که در نگرش جامعه ما هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، یک روزه به وجود نیامده و محصول یک تفکر است؛ یک انقلابی است که توسط امام در نگاه ها و دیدگاه ها ایجاد شده است.

 
در اعلامیه های قبل از انقلاب مخاطب امام فقط مرد نیست

    در انتخابات اولین دوره مجلس جمعی از اعضای شورای نگهبان به امام پیشنهاد می دهند که زن ها کاندیدا نشوند و امام به شدت مخالفت می کند

    
کمساری با اشاره به اینکه امام نسبت به زنان تعابیر بلندی دارند، گفت: در اعلامیه هایی که حضرت امام قبل از انقلاب می دادند مخاطب فقط مرد نیست؛ آن وقتی که زن یا باید متدیّن، مذهبی و در خانه و یا به روز، تحصیل کرده، اجتماعی و غیر مذهبی باشد. اینها دیدگاه های امام است و تاکتیک نیست. مثلا برخی ها می گویند چون امام در فرانسه با رسانه ها مواجه شدند برای اینکه افکار عمومی را با خودش همراه کند اینها را گفته است. از امامی که ما می شناسیم اتخاذ این تاکتیک ها تقریبا محال است. اینها ریشه فقهی دارد و از زبان یک مرجع تقلید بیرون می آید و نمی تواند تاکتیک باشد؛ اینها راهبرد است.

وی یادآور شد: در انتخابات اولین دوره مجلس جمعی از اعضای شورای نگهبان به امام پیشنهاد می دهند که زن ها کاندیدا نشوند و امام به شدت مخالفت می کند. مباحثی که امام در مورد مشارکت زن ها می گویند خیلی جالب است. مثلا امام می گویند که «همان طور که مرد در همه شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد». یک جایی امام می فرمایند که نه تنها زن حق دارد در امور سیاسی دخالت کند، بلکه تکلیف دارد که در امور سیاسی دخالت کند.

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اظهار داشت: اگر ما امروز در مورد سهم زنان در لیست مجلس و یا کابینه صحبت می کنیم، خیلی بحث های عادی است ولی یک روزی برای یک زن متدیّن حضور در صحنه های اجتماعی و سیاسی علامت سؤال و تعجب توأم بوده است. در یک جایی تعبیر امام این است که قرآن انسان ساز است و زن ها نیز انسان ساز هستند. این تعبیر دقیقی از یک رهبر فیلسوف، عارف و سیاستمداری است که به کلمه کلمه ای که می گفت دقت داشت.

وی افزود: به نظرم مؤسسه در سال های بعد باید از این مناسبت ها بیشتر استفاده کند برای اینکه مبانی اندیشه امام بازخوانی شود. حتما باید در مؤسسه بخشی را داشته باشیم که به حوزه زنان بپردازد. همان جوری که امام این فضا را ایجاد کردند، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام هم باید این رنگ و بو را به خودش بگیرد. امام در اعزام آن گروه به شوروی سابق و ارسال نامه به گورباچف، سرکار خانم دباغ را هم گذاشتند، این خیلی معنی دارد.