احتمال تغيير مدير عامل آتيه صبا
گفته مي شود زمان ماموريت حسن تاجيك مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره هلدينگ آتيه صبا به اتمام رسيده است.

به گزارش آستان، وي از بانك توسعه تعاون به آتيه صبا كه از هلدينگ هاي اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري است مامور شده بود كه احتمالا تا چند روز آينده جايگزين وي در آتيه صبا منصوب خواهد شد.