امام خمینی(س) : امروز مردم هوشیارند و باید آنها را راضی نگه داشت