گزارش تصویری : تجدید میثاق مدیران و کارکنان باک ملت با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا