حضور مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري و سخنگوي دولت در نمازجمعه روز جهاني قدس در تهران+عکس
حضور مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري و سخنگوي دولت در نمازجمعه روز جهاني قدس در تهران+عکس

به گزارش آستان به نقل از عصرخبر مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري و سخنگوي دولت در نمازجمعه روز جهاني قدس در تهران حضور یافت.