Monday 22 July 2024| ۰۸: ۰۶ - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳
کد خبر: ۱۴۰۸۵
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۷
جملات قصار امام راحل در خصوص ورزشکاران و جوانان: وقتی شما جوانها را می بینم، ماشاءالله جوانهای برومند و پهلوان هستید که به شما افتخار می کنم

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏‏تقویت نیروی جسمی و روحی‏

‏‏ از اینکه این جوانها از دست شما رفته است و مصیبت واقع شده است من متأثرم لکن‏‎ ‎‏برای اسلام و برای قرآن کریم ارزش دارد که همه از بین برویم. ما همه زنده ایم برای‏‎ ‎‏احیای سنت پیغمبر اسلام و احیای قرآن کریم؛ و باید دین خودمان را به اسلام ادا کنیم.‏‎

‎‏من وقتی که شما جوانها را می بینم، ماشاءالله جوانهای برومند و پهلوان، خیلی خوشم‏‎ ‎‏می آید و افتخار می کنم به اینکه این جوانها علاوه بر برومندی بدنی، توجه به دیانت و‏‎ ‎‏اسلام دارند و همان طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن، ان شاءالله ورزش برای‏‎ ‎‏تقویت روح هم کرده اند و می کنند. وقتی این دو تا قوه با هم شد ـ قوۀ جسمانی و قوۀ‏‎ ‎‏روحانی ـ این ارزش خیلی پیدا می کند. قوۀ جسمانی برای خدمت و قوۀ روحانی هم‏‎ ‎‏برای هدایت. با قوۀ روحانی انسان هدایت کند خودش را و با قوۀ جسمانی خدمت کند.‏‎ ‎‏این دو قوه وقتی که مجتمع شد، یک انسان ـ به تمام معنا ـ انسان می شود. همان طور که در‏‎ ‎‏یک جامعه یک قوای فعاله و یک قوای هادیه می خواهد، یک «جامعه را هدایت کن»‏‎ ‎‏لازم است، و جامعه هم باید به آن هدایت عمل بکند، وقتی هدایت هدایتِ صحیح باشد‏‎ ‎‏و عمل عمل صحیح باشد، یک جامعه را راه می اندازد و یک جامعه را معتدل می کند،‏‎ ‎‏صحیح بار می آورد، در شخص هم همین طور است. شخص هم مثل یک جامعه‏‎ ‎‏می ماند: یک قوۀ هادی می خواهد هدایت کند، و یک قوۀ عامله می خواهد که عمل‏‎ ‎‏بکند، یک عقل فعال می خواهد، یک عقل نظری می خواهد، و یک عقل عملی‏ ‎‏می خواهد ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ ادراک کند به آن عقل نظری مطالب را، و هدایت کند همین انسانْ‏‎ ‎‏خودش را به اینکه در راه آن مقصدی که دارد عمل بکند. همان طور که جامعه با این دو‏‎ ‎‏قوه اصلاح می شود، انسان هم با این دو قوه اصلاح می شود. و من امیدوارم که همین‏‎ ‎‏طوری که شما قوۀ جسمی تان بحمدالله سالم و خوب است قوای روحی تان همین طور،‏‎ ‎‏باشد؛ و با این دو قوه به اسلام خدمت بکنید.‏

‏‏تمام مقصد، اجرای اسلام‏

‏‏  الآن وقتی است که ما بخواهیم این کشور را از این آشفتگیهایی که دارد نجات بدهیم،‏‎ ‎‏باید همه وجهۀ نظر را به اسلام بکنیم؛ تمام مقصد اسلام باشد. اسلام است که می تواند ما‏‎ ‎‏را به سعادت دنیا و آخرت برساند. اسلام است که برای ما آزادی ـ یک آزادی سالم،‏‎ ‎‏آزادی صحیح ـ تأمین می کند. اسلام است که می تواند ما را مستقل کند. اسلام است که‏‎ ‎‏می تواند روح ما را قوی کند، و به تبع آن جسم ما هم قوی بشود. ما همه الآن محتاج به این‏‎ ‎‏هستیم که در این آشفتگیهایی که البته بعد از هر انقلاب آشفتگیها هست و بحمدالله ‏‎ ‎‏انقلاب ایران یک انقلابِ کم آشفتگی است آشفتگی هست اما نه مثل آنها که در جاهای‏‎ ‎‏دیگر، انقلابات دیگر بوده است. انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه ضایعاتش خیلی بوده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏  بحمدالله ایران، آن هم از برکت اسلام است؛ برای اینکه این مردمی که انقلاب کردند‏‎ ‎‏اسلامی بودند؛ مردمی نبودند که بخواهند بیجا خرابکاری بکنند؛ به حد خودشان کردند،‏‎ ‎‏به آن اندازه ای که مفید بود می کردند، به آن اندازه ای که مجاز بود می کردند. ولهذا بعد‏‎ ‎‏از انقلاب اینطور آشفتگیهایی که در جاهای دیگر بود، اینطور آشفتگیها نیست. البته‏‎ ‎‏یک گوشه هایی از آن رژیم باز باقی است، و یک عمالی هم از خارجیها باز در بین مردم‏‎ ‎‏باقی هست لکن آن هم باید به همت ملت، به همت همه ـ با هم ـ این آشفتگیها ان شاءالله ‏‎ ‎‏رفع بشود، و بعد هم با همت همه سازندگی شروع بشود، به همت همه، اسلام آنطوری که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی امر فرموده است تحقق پیدا بکند.‏

‏‏‎
سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی (اسلام، مقصد اصلی)
‏‏سخنرانی‏

‏‏زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399‏

‏‏مکان: قم‏

‏‏موضوع: اسلام، مقصد اصلی‏

‏‏حضار: ورزشکاران ورزش باستانی‏
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
عناوین برگزیده
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین